english2018    20. 11. 22. 11. 24. 11. 27. 11.

Předprodej vstupenek

Ceny vstupenek na čtyři velké festivalové koncerty – viz Program. Ostatní akce festivalu jsou ZDARMA!

VYUŽIJTE MOŽNOST ZAKOUPENÍ PERMANENTKY NA FESTIVALOVÉ KONCERTY (4 KONCERTY = 450,- Kč)!

On-line prodej vstupenek

Vstupenky na festivalové koncerty lze rezervovat a eVstupenku koupit on-line prostřednictvím serveru www.hkpoint.cz
(maximální doba trvání rezervace je 10 dní).

Předprodej vstupenek

Infocentrum Hradec Králové
Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové
tel. Infocentrum: +420 495 433 052
www.hkinfo.cz

Informační centrum
Velké náměstí 165, Hradec Králové
Pondělí - pátek: 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Tel.: 495 580 492

Informační centrum
Hala hlavního nádraží ČD, Riegrovo nám. 914, Hradec Králové
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00 – 15.30 hod., středa: 9.00 – 15.00 hod.
Tel.: 972 341 670

Pokladna v místě konání koncertu
45 minut před začátkem koncertu
Tel.: 495 211 375, 495 221 901 (pokladna FHK)
E-mail: pokladna@fhk.cz, fhk@fhk.cz