english2022    3. 11. 10. 11. 21. 11. 24. 11.« Zpět na program HFHK 2022

čtvrtek 3/11/2022, 20.00 h
sál Filharmonie Hradec Králové

F1 – Concordia

Tancuj, když jsi rozbitý, když sis strhnul obvaz, uprostřed boje, ve své krvi, když jsi úplně svobodný! Tak zní poselství pěti vět Cellového koncertu Anny Clyne. Concordia – svornost – je podtitul symfonie Moussy i zahajovacího koncertu festivalu HFHK, hudebního daru Filharmonie Hradec Králové Kyjevu.

Ivan Karabic (1945–2002)

Koncert pro orchestr [C dur] č. 1 – „Hudební dar Kyjevu“ (1980–81)


Anna Clyne (*1980)

Dance pro violoncello a orchestr (2019)

1. when you’re broken up
2. if you’ve tron the bandage off
3. in the middle of the fighting
4. in your blood
5. when you’re perfectly free

Nakladatel: Boosey and Hawkes Music Publishers Ltd.

 

- - - Přestávka - - -

 

Samy Moussa (*1984)

Symfonie č. 1 – „Concordia“ (2016–17)

1. [–]
2. [–]
3. Nokturno
4. [–]

 

Petr Nouzovský violoncello
Filharmonie Hradec Králové
Zbyněk Müller dirigent

 

Koncert Karabice, vůdčí hudební osobnosti nezávislé Ukrajiny, vznikl k tisícímu pětistému výročí založení Kyjeva. Skladatelovo virtuózní zacházení s orchestrální barevnou paletou vtahuje do hry všechny členy orchestru. Za vytrubování a vyzvánění, bubnování a jakoby drnkání na mnohostrunné gusle se zvedá pomyslná opona nad jevištěm, na němž se skví zlaté kupole starobylé metropole.

Anna Clyne věnovala Tanec svému otci, polskému Židovi. Patero veršů Rúmího – vyzvání k tanci za všech okolností („Tancuj, když…“) – určilo počet vět, opakování motivů zase jejich strukturu. Skladatelka mísí moderní se starosvětským, aniž by se nechala unést složitostí. Tajemství metafyzické hodnoty fyzické oběti odkrývá jednoduchými melodiemi neskrývané krásy.

Symfonie věnovaná 375. výročí založení Montrealu byla nazvána Symfonií montréalaisou. Při multimediální premiéře byla jejím čtyřem větám přirazena čtveřice prvků – země, oheň, voda a vzduch – symbolizující zemi posvátných lesů, proroctví zakladatelů, vlny zaoceánských přistěhovalců a vanutí tvůrčího elánu. Cesta do budoucnosti je dlážděna městským heslem Concordia salus, Prosperita díky harmonii.

Výkladové texty: Marek Hrubecký

« Zpět na program HFHK 2022