english 2022    3. 11. 10. 11. 21. 11. 24. 11.

Hudební fórum Hradec Králové 2022

XVIII. ročník festivalu – 3–24/11/2022

Concordia

Tancuj, když jsi rozbitý, když sis strhnul obvaz, uprostřed boje, ve své krvi, když jsi úplně svobodný! Tak zní poselství pěti vět Cellového koncertu Anny Clyne. Concordia – svornost – je podtitul symfonie Moussy i zahajovacího koncertu festivalu HFHK, hudebního daru Filharmonie Hradec Králové Kyjevu.

Inspirováno Beethovenem

Co hráč PKF – Prague Philharmonia, to sólista: ukáže se v neobarokním koncertu Bibika. Smyčcový orchestr dýchající spolu jako kvarteto a fortissimo výrazu z dokonalosti souhry místo hlasitosti: v Coriglianově symfonii prolamující po vzoru Velké fugy Beethovena hranici mezi hudbou komorní a orchestrální.

Předkolumbovské rituály

Za posvátnem i karnevalem. Cesta časem do předkolumbovské latinské Ameriky a nočních klubů Mexika City nemůže neskončit tancem. Světsky zábavným i ďábelsky virtuózním, swingově posedlým i panteisticky rituálním – aztéckým, mayským a inckým.

Rekviem za mého přítele

Preisnerova hudba ve filmech Kieślowského nedokresluje dodatečně atmosféru, ale stojí v základu jejich koncepce. Nezřídka úplně nahrazuje slova a rozmluvy. (Neo)romantickou hudbou, prajazykem niterných citů, promluvil skladatel i ve chvílích nejtěžších.

Podívejte se na program HFHK 2022


O festivalu HFHK:

  • Pořádá Filharmonie Hradec Králové od roku 2005
  • Přímé přenosy na ČRo Vltava
  • Videoprojekce jako součást koncertů
  • Oceněné světové soudobé skladby v českých premiérách
  • Pouze zahraniční skladatelské celebrity
  • Koncerty se světelným, pohybovým a výtvarným designem